บริษัทเฟรชแอนเซอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 และประกอบไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมากมาย อทิเช่น สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัยของข้อมูล, พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล, พัฒนาอีคอมเมิส, ออกแบบเว็บไซค์, ออกแบบเอกลักษณ์องค์การ, ฝึกอบรม, พัฒนาซอฟแวร์ และบริการอื่นๆอีกมากมาย

บริษัทเฟรชแอนเซอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคู่ค้าอย่างถูกต้องจากไมโครซอฟด้วยทักษะและประสบการ์ณของทีมงาน เราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับอัตราค่าบริการแก่ลูกค้าของเราได้ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบริการจากช่างที่มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณของไมโครซอฟ

บริษัทเฟรชแอนเซอร์ ด้วยสิทธิพิเศษสำหรับคู่ค้าของไมโครซอฟ ทำให้เฟรชแอนเซอร์ได้รับข่าวสารและข้อมูลอัพเดทล่าสุด ทั้งด้านเทคโนโลยีและข้อมูลผลิตภัณใหม่ๆของไมโครซอฟ ด้วยการรวมสามารถต่างๆของผลิตภัณไมโครซอฟ เราสามารถที่จะสร้างแอพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายไป

บริษัทเฟรชแอนเซอร์ ออกแบบและพัฒนา โปรแกรมจูลส์ออฟฟิส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องประดับ จูลส์ออฟฟิส พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยบริษัท เฟรชแอนเซอร์เท่านั้น

บริษัทเฟรชแอนเซอร์ จัดแบ่งบริการเป็น 3 ด้านดังนี้ Customer Experience Innovation, Asset Services Innovation และ Customer Experience Operations (The Web Support Center) ด้วยเหตุนี้ทีมงานเฟรชแอนเซอร์จึงสามารถบริการและจัดหาผลิ่ตภัณที่ดีมีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลแก่ลูกค้าของเราได้

© 2001-2011 Copyright Fresh Answer Co. Ltd. All Rights Reserved
info@freshanswer.com