เฟรชแอนเซอร์ได้รวบรวมบริการและการจัดการ
ด้านการตลาดมาไว้ในที่เดียวเพิ่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

เฟรชแอนเซอร์แบ่งทีมงานเป็น3ส่วนใหญ่ดังนี้.

คลิกที่ชื่อทีมงานเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่านกำลังหา จูลส์ออฟฟิสอยู่หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เมนู แอพลิเคชั่น
หรือ คลิกด้านล่าง

• jeweloffice.com


• Customer Experience Innovation Center
   ทีมงานทางด้านออกแบบ
   ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์
   เว็บไซค์และสื่อธุรกิจอีเล็คโทรนิค
   ออกแบบเอกลักษณ์องค์กร


• Asset Services Operations Center
   ทีมงานด้านเทคโนโลยี
   บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   บริการดูและแก้ไขระบบเครือข่าย
   โชลูชั่นทางด้านธุรกิจ


• Customer Experience Operations Center
   ทีมงานด้านดูแลและปรับปรุงเว็บไซค์
   บริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซค์
   บริการด้านธุรกิจอิเล็คโทรนิค
   บริการจัดการข้อมูลเว็บไซค์

© 2001-2011 Copyright Fresh Answer Co. Ltd. All Rights Reserved
info@freshanswer.com