ระบบอ่านรหัสตัวเลขความปลอดภัยจากดวงตา

การบริหารจัดการความเปราะบางรวมกับ
ระบบอ่านเยื่อชั้นในของลูกตา

ระบบอ่านเยื่อชั้นในของลูกตาเป็นรูปแบบมาตราฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ จากรูปแบบหลากหลายของการประเมินค่า,
การบรรเทา และการป้องกันความเปาะบาง

โปรแกรมที่ใช้บ่งชี้ถึงการจดจำ และการไม่มีวันเปราะบาง, เพื่อจัดเตรียมการประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัย และการฝึกฝนที่ดีที่สุดในการเปิดระบบรักษาความปลอดภัย, การบังคับใช้นโยบาย และควบคุมบังคับ
การตรวจสอบ

ระบบอ่านเยื่อชั้นในของลูกตานั้นสามารถเป็นเหมือนแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการความเปราะบางที่สมบูรณ์ หรือเหมือนกับเครื่องมือหรือเครื่องตรวจที่ตั้งเดี่ยว ๆ

ระบบป้องกันปลายทางจุดสุดท้าย
จุดสุดท้ายปลายนำมาซึ่งการป้องกับปลายทางแบบรวมหลากหลายชั้นในหนึ่งรูปแบบ, ลูกค้าขนาดย่อมนั้นแทนที่ด้วยหลากหลายตัวแทนความปลอดภัย, การป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการรู้ช่องทางเอาเปรียบ, ไม่มีวันโดนโจมตี และโดนโจมตีจากพาหะอื่น ๆ ทั้งหมด เกณฑ์การป้องกันจุดสุดท้ายเป็นการผสมผสานเข้าไปด้วยกันกับการประกบไปกับการแก้ไขปัญหาด้วยระบบอ่านเยื่อชั้นในลูกตาจากตัวระบบหลักของเรา

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ MDaemon
สำหรับระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจดหมายวินโดร์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ MDaemon, รองรับระเบียบการแบบ IMAP, SMTP และ POP3 และประสิทธิภาพการนำส่งที่เข้มแข็งจากลักษณะหน้าตาที่เต็มคุณค่า และรูปแบบที่คุ้นเคยของผู้ใช้งาน การยอมรับเชื่อถือในทางเลือกอื่น ๆ กับไมโครซ็อฟเอ็กเชน, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจดหมาย MDaemon จัดเตรียมกลุ่มลักษณะหน้าตาใช้งานเป็นแบบมาตราฐานทั่วไป, การผสมผสานกันกับไมโครซ็อฟเอาร์ลุก (ใช้การเชื่อมโยงเอาร์ลุกสำหรับ MDaemon) และหลากหลายภาษากับเว๊ปจดหมายเครื่องลูกข่ายที่เข้าถึงไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ได้จากทุกที่

ระบบจดบันทึกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Kiwi
ระบบจดบันทึกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Kiwi Syslog เป็นหนึ่งเดียวในตลาดที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดด้านระบบเก็บบันทึกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบพื้นฐานวินโดร์ ง่ายต่อการตั้งค่าและปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง, การมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยลักษณะหน้าตาที่เต็มคุณค่าสำหรับการรับ, การบันทึก, การแสดงผล, การเตือน และการส่งต่อระบบบันทึก และแถบข้อความ SNMP จากอุปกรณ์เครือข่าย อาทิเช่น routers, switches, ระบบจัดการ Linux และ Unix และระบบบันทึกอื่น ๆ และจุดเก็บบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ต่าง ๆ

ระบบป้องกันปลายทาง Symantec
ระบบป้องกันปลายทาง Symantec Endpoint Protection 11.0 ประกอบไปด้วย ระบบต่อต้านไวรัส Symantec ด้วยระบบกีดขวางการคุกคามขั้นสูงซึ่งส่งผลป้องกันสิ่งที่ไม่เข้าพวกที่เกี่ยวข้องกับ Malware สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Symantec Backup Exec
ระบบสำรองข้อมูล Symantec Backup Exec 2010 นำเสนอการสำรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และการออกแบบระบบเรียกคืนข้อมูลสำหรัธุรกิจที่กำลังขยายเติบโต เป็นการป้องกันข้อมูลที่มากขึ้นอย่างง่าย ๆ ในขณะที่คุณทำการลดสถานที่จัดเก็บ และการบริหารจัดการต้นทุนผ่านการผสมผสานที่ไม่ซ้ำซ้อน และเข้าถึงเทคโนโลยี่ Easily protect more data while you reduce storage and management costs through integrated deduplication and archiving technology.

ระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต Norton
การป้องกันที่รวดเร็วนั้นทำให้การหยุดยั้งไวรัส และ Spyware • ยามรักษาการจะอยู่ติดกับไวรัส และ Spyware • การป้องกันให้ปราศจากความล่าช้าของการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ
freshanswer

Jewel Office
การจัดการบริหารควบคลุมโปรแกรมนั้น ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมจิวเวอรี่

มีความยืดหยุ่น, มีประสิทธิภาพ, มีเกณฑ์วัดได้ ,สามารถผสมผสาน และง่ายต่อการใช้งาน
การบัญชี • การออกแบบ • การสั่ง • การผลิต • การจักซื้อ
ควบคุมคลังสินค้า • รายชื่อผู้ติดต่อ • การปรับแก้ไขรายงาน Reporting • และอื่น ๆ

Click here for complete details or to watch a full demonstration www.jeweloffice.com

Microsoft© 2001-2011 Copyright Fresh Answer Co. Ltd. All Rights Reserved
info@freshanswer.com