โปรแกรมที่ครอบคลุมถึงกสนบริหารจัดการ Jewel Office
"โปรแกรมที่ถูกแยกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมด้านจิวเวอรี่..."

มีความสะดวกคล่องตัว, ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีส่วนแยกย่อยในการใช้งานต่าง ๆ, สามารถผสมผสานร่วมงานกัน และง่ายต่อการใช้งาน

การบัญชี  • รูปแบบ • การติดต่อ  • การสั่งสินค้า  • การควบคุมคลังสินค้า
การจัดซื้อ  • การผลิต  • การปรับปรุงรายงาน
มีความสามารถในการจัดเตรียมความเชียวชาญได้อย่างเต็มที่

Jewel Office ส่งให้เกิดผลประโยชน์ต่อโปรแกรมอุตสาหรรม ดังนั้นคุณสามารถที่จะทำการควบคุมธุรกิจของคุณ!

คลิ๊กที่นี่สำหรับรายละเอียดทั้งหมด หรือชมการสาธิตแบบเต็ม ที่ www.jeweloffice.com


การรวบรวมการสื่อสารเข้าด้วยกันในทุก ๆ รูปแบบธุรกิจให้เป็นหน่วยเดียวกันเป็นการสื่อสารที่อยู่ในแบบเดี่ยว, การรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นหนึ่งเดียวนั้นสามารถขับเคลื่อนการจัดการองค์กรของคุณด้วยความรวดเร็วและความคล่องตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด

พนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ และลูกค้าทั้งหลายสามารถเชื่อมต่อได้ทันที และจัดการธุรกิจข้ามไปมาจากหลากหลายแหล่งทำงาน หรือไม่เขาทั้งหลายก็อยู่รวมกันที่ทำการสำนักงานใหญ่, สำนักงานสาขา หรือทำงานด้วยการเชื่อมสัญญาณจากระยะไกล
การทำงานในโลกใหม่ทุกวันนี้, การจัดการแบบเผชิญหน้ากับการท้าทายในหลากหลายรูป – ในโลกาภิวัตน์, การบำรุงรักษาการเชื่อมต่อกับแรงงาน และการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขัน – ในขณะที่สภาพแวดล้อมความทะเยอทะยาน และการวางกฎเกณฑ์ข้อกำหนดแนวทางใหม่ในการทำธุรกิจ

การบำรุงรักษาผลประโยชน์ในการแข่งขันของพวกเขา, การจัดการจำเป็นต้องดัดแปลงและทำให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่าน ๆ มาทั้งในส่วนการแปลงความคิดให้เกิดมูลค่า, แนวทางปฏิบัติผ่านรูปแบบนวัตกรรมใหม่, ความเข้าใจลึกซึ้งในกลยุทธการเข้าครอบครอง และการนำเสนอการบริการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ไมโครซ๊อฟได้มอบรูปแบบโปรแกรมที่สมบูรณ์ให้แก่ธุรกิจของพวกคุณ ซึ่งการรวมกันของการติดต่อสื่อสารด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ และกระบวนการต่าง ๆ, การปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพมากชึ้นอย่างไรทำให้พนักงานและคู่ค้าเข้าถึงและสื่อสารซึ่งกันและกันในแต่ละฝ่าย

เฟรชแอนเซอร์ สามารถจัดเตรียมและปรับปรุงในทุก ๆ แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจของคุณ

© 2001-2011 Copyright Fresh Answer Co. Ltd. All Rights Reserved
info@freshanswer.com